پوشش مهارکننده خوردگی

کد محصول: ™SCI

AFZIR Surface Applied Corrosion Inhibitor

پوشش مهارکننده خوردگی ™SCI یک مایع شفاف یک جزئی با ویسکوزیته کم و آماده مصرف است که ترکیبی از مواد سیلانی نفوذ پذیر با کارایی اثبات شده برای کنترل رطوبت و نفوذ یون کلرید با عملکردی پیشرفته  جهت مهار خوردگی است.

 

دریافت دیتاشیت دانلود دیتاشیت پوشش مهارکننده خوردگی
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت پوشش مهارکننده خوردگی