خانهپوشش های حفاظتیلاینینگ مخازنرزین لاینینگ

از زمان های گذشته تا به امروز، خوردگی دشمن اصلی مخزن های ذخیره سازی و صنایع مرتبط با مواد خورنده است، و طول عمر سازه ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
خوردگی یک پدیده طبیعی است که می توان آن را به عنوان یک تخریب تدریجی سازه ها در اثر واکنش شیمیایی تدریجی مواد خورنده با محیط توصیف کرد. خوردگی باعث کاهش استحکام مواد، تغییر شکل ظاهری و افزایش نفوذپذیری سطح در برابر مایعات و گازها می شود.
با استفاده از پوشش های محافظ همچون رزین لاینینگ ها می توان خوردگی را به طور موثر مدیریت و کنترل کرد.

رزین لاینینگ یک آستر یا پوشش است که با استفاده از آن می توان خطوط دریچه ها، مخازن و لوله ها را با استفاده هزینه ای بسیار کمتر از هزینه تعویض،به گونه ای مقاوم سازی کرد که خوردگی آنها در گذر زمان کمتر یا به صفر برسد.
به طور معمول ترمیم لاینینگ و محافظ مخازن بسیار به صرفه تر از تعویض یا تخریب و جایگزینی سطح است که این امر باعث می شود که استفاده از انواع پوشش ها در مخازن باعث بهینه شدن و صرفه جویی در هزینه های پیش روی در طول عمر سازه شود.
از رزین لاینینگ ها و انواع پوشش رزینی می توان بر سازه های بتنی و فولادی استفاده کرد ولی با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی، مانند دما، رطوبت و حتی تابش خورشید ، ممکن است طول عمر پوشش متفاوت باشد.

انواع رزین لاینینگ ها:

رزین لاینینگ ها در یک واکنش شیمیایی بین رزین های پایه و یک عامل شروع کننده سخت می شوند. از رزین هایی مانند رزین های اپوکسی، فوران، زینک ریج اپوکسی، وینیل استر،کواتار اپوکسی، پلی استر غیر اشباع، فنولیک، پلی اوره و پلی اورتان در پوشش های ضد خوردگی استفاده می شود.

رزین های اپوکسی:

رزین های اپوکسی ازگروه رزین های گرماسخت است که با استفاده از روش های گوناگونی مانند استفاده از قلم مو، غلتک و یا ماله  بر روی سطوح فلزی و بتنی اجرا می شود.
پوشش های بر پایه رزین های اپوکسی دارای ویسکوزیته بالایی هستند و از رقیق کننده های واکنش گر که از نوع ترکیبات آلی هستند در آن استفاده می شود تا اجرای این پوشش با استفاده از قلم مو و غلتک به مشکل نخورد. البته باید گفت که این رقیق کننده ها باعث کاهش مقاومت شیمیایی و حرارتی رزین اپوکسی می شوند، پس باید در حد استاندارد از آنها استفاده کرد.
پوشش های بر پایه رزین اپوکسی در برابر اسیدهای آلی با جرم مولکولی کم، اسیدهای معدنی قوی، اسیدها و بازهای اکسیدکننده و هیدروکربن های کلردار مقاوم نمی باشند.
پوشش های بر پایه رزین اپوکسی غالبا بر روی سطوح بتنی اجرا می شوند و برای سطوح فلزی مگر در شرایط خاص کاربرد ندارد.

رزین های پلی استر غیر اشباع:

رزین های پلی استر غیر اشباع از محلول های پلی استر غیر اشباع به همراه حلال ایجاد کننده واکنش به عنوان منومر تشکیل شده اند. رزین های پلی استر غیر اشباع از طریق واکنش تراکمی بین اسیدهای دوظرفیتی، گلیکول های مختلف و الکل های دی هیدریک به وجود می آید که امکان استفاده از آن ها را در مصارف مختلف را به وجود می آورد و همچنین می توان به سادگی خواص شیمیایی و فیزیکی آن را تغییر داد.
از دیگر مزیت رزین های پلی استر غیر اشباع می توان به قیمت بسیار پایین آنها اشاره کرد که این مزیت می تواند هزینه های اجرایی را کاهش دهد.

رزین های وینیل استر:

رزین های وینیل استر از لحاظ ساختار در گروه رزین های پلی استر طبقه بندی می شوند ولی نسبت به پلی استر غیر اشباع از خواص شیمیایی و مکانیکی بهتری برخوردار است. رزین های پلی استر به علت داشتن پیوند عرضی بسیار قوی، بسیار سخت بوده و از مقاومت خمشی و فشاری بالایی برخوردار می باشد. رزین های پلی استر در برابر اسید ها، محلول های قلیایی، حلال های آلی و نیز اکسید کننده ها از خود مقاومت بسیار خوبی نشان می دهند.

رزین های فوران:

رزین های فوران از یک واکنش تراکمی بین فورفوریل الکل یا فورفوریل الکل به همراه فورفورال، با اسیدها به عنوان کاتالیزور تحت تاثیر گرما به دست می آیند. رزین های فوران به وسیله ترکیبات اسیدی که بعدا به آن اضافه می شود طی یک واکنش تراکمی دیگر سخت شده و باعث ایجاد یک محصول پلیمری با اتصال عرضی بالا می شود.
از مزایای رزین های فوران می توان به مقاومت های بالای شیمیایی آنها در برابر اسیدها،قلیاها و حلال ها و همچنین می توان به ضعف رزین فوران به عدم مقاومت آنها در برابر اکسید کننده ها اشاره کرد.

رزین های پلی اورتان:

پوشش های بر پایه رزین های پلی اورتان مشهور به ورق های مایع در سازه های ضد اسید به فراوانی استفاده می شود. این پوشش ها انعطاف پذیر و ترموست هستند و به صورت یک ویسکوز بر روی سطح زیر کار اجرا می شوند و در نهایت تبدیل به یک ورق الاستومر سخت می شوند.
پلی اورتان ها با استفاده از واکنش افزایشی پلی اول ها و پلی ایزوسیانات ایجاد می شوند.
پوشش های پلی اورتان به صورت های تک جزئی و دو جزئی عرضه می شوند و در سازه هایی که در معرض خوردگی به خصوص مواد خورنده مانند اسیدها به طور دائم قرار دارند از سیستم های دوجزئی و زمانی که بارهای شیمیایی بر روی سازه ها ضعیف هست از سیستم تک جزئی استفاده می شود.

برای اجرای یک پوشش پلی اورتان، آماده سازی و کیفیت سطوح زیر کار بسیار مهم است و سطوح بتنی و کربن استیل باید دارای شرایط لازم برای اجرای پوشش باشند.

رزین های تار اپوکسی:

رزین های تار اپوکسی، پوشش های اپوکسی هستند که به صورت سرد با زغال سنگ (تار) بهینه می شوند. در سیستم های بدون حلال از تارهای مایع و برای سیستم های حاوی حلای از تارهای جامد استفاده می شود.
از مزیت های تار اپوکسی نسبت به اپوکسی های خالص می توان به قیمت کمتر، انعطاف پذیری بیشتر آنها و کاهش نرمینگی گرمایی و مقاومت بهتر در مقابل حلال ها اشاره کرد.
پوشش های بر پایه رزین تار اپوکسی در برابر آب، محلول های نمکی، اسیدها، قلیاهای ضعیف، روغن ها و چربی ها و برخی از حلال ها مقاوم می باشند.
در هنگام اجرای این نوع پوشش ها باید تمامی خلل و فرج موجود بر سطح بتنی را به وسیله رزین تار اپوکسی و فیلر سیلیسی پر نمود.
سیستم های پوششی بر پایه رزین تار اپوکسی که دارای ویسکوزیته بیشتر هستند به وسیله ماله اجرا می شوند.

انتخاب نوع لاینینگ و ضخامت آن:

با توجه به اینکه در گذر زمان به صورت دائم یا موقت بارهای مکانیکی و حرارتی و شیمیایی بر سطوح اثر می گذارند، با بررسی نوع این بارها می توان نوع رزین و پوشش محافظ سطح را انتخاب کرد.
هر چه میزان اثر گذاری مواد خورنده بیشتر باشد، باید از پوشش و رزین لاینینگ های مقاوم تری برای محافظت سطوح، استفاده کنیم.

بسته به ، نوع رزین و میزان آن در اجرای رزین لاینینگ ها متفاومت است. باید با توجه به TDS هر محصول، رزین مناسب را برای لاینینگ استفاده کنیم.

تعیین ضخامت و نوع لاینینگ به اطلاعات اولیه مانند، میزان تنش های وارده، نوع تنش ها، نوع مواد خورنده و میزان آنها، ویژگی های رزین، نوع محیط، شرایط آب و هوایی،نوع صنعت و تداوم تکرار خوردگی نیاز دارد. با توجه به این اطلاعات می توان ضخامت، نوع رزین یا پوشش و زمان تعمیر و تعویض لاینینگ را محاسبه و تعیین کرد.برای کسب اطلاعات در ارتباط با هر رزین می توان  به TDS هر محصول، مراجعه کرد.

ویژگی ها


 • چسبندگی بالایی بر روی سطوح
 • محافظت از سطوح در مقابل خوردگی
 • افزایش طول عمر سطح روی کار
 • کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
 • تحمل بارهای مکانیکی، حرارتی و شیمیایی
 • جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی سطح
 • قابلیت پرکنندگی هر شکاف
 • انعطاف بالا
 • خواص فیزیکی بسیار بالا
 • مقاوم در برابر خوردگی
 • مقاوم در برابر دماهای بالا

کاربردها


 • پوشش مخازن
 • پوشش سطوح فلزی
 • استفاده به عنوان عایق
 • مورد استفاده در کفپوش ها
 • پوشش سطوح بتنی
 • تعمیرات سطوح
 • استفاده به عنوان لایه محافظ
 • مخازن و لوله های پتروشیمی
 •  صنعت ساختمان
 •  آزمایشگاه ها و بیمارستان ها
 •  صنایع مواد غذایی
 • صنایع دارویی

محصولات مرتبط

رزین اپوکسی

رزین اپوکسی

رزین های اپوکسی از گروه رزین های گرما سخت از چسبندگی بسیار خوبی بر روی سطوح فلزی و بتنی برخوردار هستند به طوری که می توان از آنها به عنوان چسب هم استفاده کرد. با استفاده از قلم مو، غلتک و یا ماله می توان این نوع پوشش را اجرا نمود.
پوشش های بر پایه رزین اپوکسی در برابر اسیدهای آلی با جرم مولکولی کم، اسیدهای معدنی قوی، اسیدها و بازهای اکسیدکننده و هیدروکربن های کلردار مقاوم نمی باشند.

رزین پلی استر غیر اشباع

رزین های پلی استر غیر اشباع از طریق واکنش تراکمی بین اسیدهای دوظرفیتی، گلیکول های مختلف و الکل های دی هیدریک به وجود می آید که امکان استفاده از آن ها را در مصارف مختلف را به وجود می آورد و همچنین می توان به سادگی خواص شیمیایی و فیزیکی آن را تغییر داد.
رزین های پلی استر غیر اشباع به طور معمول به صورت مسلح شده با الیاف شیشه ای به عنوان یک لایهmembrane یا به همراه فیلرهای معدنی به صورت ماله کشی بر روی سطوح بتنی استفاده می شوند و بر روی سطوح کربن استیل فقط به صورت تقویت شده کاربرد دارند.

رزین ونیل استر

رزین ونیل استر

رزین های وینیل استر از نظر ساختاری به عنوان رزین های پلی استر طبقه بندی می شوند، اما خواص شیمیایی و مکانیکی بهتری نسبت به پلی استرهای غیر اشباع دارند. رزین پلی استر بسیار سخت است زیرا دارای اتصال عرضی بسیار قوی است و مقاومت خمشی و فشاری بالایی دارد. رزین پلی استر در برابر اسیدها، محلول های قلیایی، حلال های آلی و اکسیدان ها بسیار مقاوم است.

رزین تار اپوکسی

رزین تار اپوکسی

رزین های تار اپوکسی، پوشش های اپوکسی هستند که به صورت سرد با زغال سنگ (تار) بهینه می شوند. در سیستم های بدون حلال از تارهای مایع و برای سیستم های حاوی حلای از تارهای جامد استفاده می شود.
از مزیت های تار اپوکسی نسبت به اپوکسی های خالص می توان به قیمت کمتر، انعطاف پذیری بیشتر آنها و کاهش نرمینگی گرمایی و مقاومت بهتر در مقابل حلال ها اشاره کرد.
پوشش های بر پایه رزین تار اپوکسی در برابر آب، محلول های نمکی، اسیدها، قلیاهای ضعیف، روغن ها و چربی ها و برخی از حلال ها مقاوم می باشند.

رزین پلی اورتان

رزین پلی اورتان

پوشش های مبتنی بر رزین پلی اورتان به طور گسترده ای در ساختارهای ضد اسید استفاده می شود. این پوشش ها انعطاف پذیر و ترموستاتیک بوده و مانند ویسکوز روی سطح زیر کار اجرا می شوند.
پوشش های پلی اورتان به شکل های یک جزئی و دو جزئی هستند. در سازه هایی که دائماً در معرض  به مواد خورنده مانند اسیدها هستنداز سیستم های دو جزئی و زمانی که بار شیمیایی سازه ها کم است از سیستم تک جزء استفاده می شود.

رزین فوران

رزین فوران

رزین های فوران از واکنش فشرده سازی بین فورفوریل الکل یا فورفوریل الکل با فورفورال و اسیدهای ترموست به عنوان کاتالیزور به دست می آیند.

رزین‌های فوران توسط ترکیبات اسیدی سخت می‌شوند که متعاقباً در طی یک واکنش فشرده‌سازی دیگر به آن اضافه می‌شوند تا یک محصول پلیمری با پیوند متقابل ایجاد کنند.

از مزایای رزین های فوران می توان به مقاومت شیمیایی بالای آنها در برابر اسیدها، قلیاها و حلال ها و همچنین رزین های انفجاری ضعیف به دلیل عدم مقاومت در برابر اکسیدان ها اشاره کرد.

راهنمای انتخاب رزین

رزین لاینینگ
رزین اپوکسی (EP) پلی استر غیر اشباع (UP) وینیل استر (VE) متیل متاکریلات (PMMA) پلی اورتان (PU) فوران (FU)
اسیدها + + + + + +
قلیاها + + + + (+) +
مواد اکسید کننده + + + (+)
حلال های آلیفاتیک + + + (+) (+) +
حلال های آروماتیک (+) (+) +
حلال های کلردار (+) +
الکل ها، استرها و کتون ها (+) (+) (+) (+) (+) (+)
روغن و چربی ها + + + + (+) +
+ مقاوم ، (+) مقاومت مشروط ، – غیر مقاوم

راهنمای اجرای رزین لاینینگ

ارتباط با کارشناس فنی

برای مشاوره لاینینگ ها روی لینک زیر کلیک کنید

تماس با ما

گالری تصاویر

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.

سوالات متداول

رزین لاینینگ چیست؟

رزین لاینینگ ها یک نوع آستر یا پوشش هستند که به منظور جلوگیری از خوردگی برای محافظت از لوله ها، مخازن، کف و دیواره ها استفاده می شوند.

چند نوع پوشش رزینی داریم؟

از رزین هایی مانند رزین های اپوکسی، فوران، زینک ریج اپوکسی، وینیل استر،کواتار اپوکسی، پلی استر غیر اشباع، فنولیک، پلی اوره و پلی اورتان در پوشش های ضد خوردگی استفاده می شود.

رزین اپوکسی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

رزین های اپوکسی ازگروه رزین های گرماسخت است که با استفاده از روش های گوناگونی مانند استفاده از قلم مو، غلتک و یا ماله بر روی سطوح فلزی و بتنی اجرا می شود.

رزین فوران چیست و چه کاربردهایی دارد؟

رزین های فوران از یک واکنش تراکمی بین فورفوریل الکل یا فورفوریل الکل به همراه فورفورال، با اسیدها به عنوان کاتالیزور تحت تاثیر گرما به دست می آیند. از مزایای رزین های فوران می توان به مقاومت های بالای شیمیایی آنها در برابر اسیدها،قلیاها و حلال ها و همچنین می توان به ضعف رزین فوران به عدم مقاومت آنها در برابر اکسید کننده ها اشاره کرد.

رزین لاینینگ مناسب را چگونه پیدا کنیم ؟

تعیین ضخامت و نوع لاینینگ به اطلاعات اولیه مانند، میزان تنش های وارده، نوع تنش ها، نوع مواد خورنده و میزان آنها، ویژگی های رزین، نوع محیط، شرایط آب و هوایی،نوع صنعت و تداوم تکرار خوردگی نیاز دارد. برای کسب اطلاعات در ارتباط با هر رزین می توان به برگه اطلاعات فنی یا TDS هر محصول، مراجعه کرد.

5/5 - (2 امتیاز)