استفاده از کامپوزیت های پلیمری FRP در جهت بهسازی و مقاوم سازی سازه ها طی سالیان اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. در گذشته ای نه چندان دور مدارک فنی بسیار محدودی در این رابطه وجود داشت اما امروزه تعداد قابل توجهی از مقالات علمی، نشریات و کنفرانس های مربوط به بحث کاربرد این مصالح در مقاوم سازی وجود دارد. به دنبال گسترش نیاز و توجه به تقویت با استفاده از مصالح کامپوزیت و به منظور کاربردی نمودن دانش فنی، روش های طراحی نیز تدوین گشت تا در بخش حرفه ای مورد استفاده قرار گیرند. تبیین روش های تحلیل و در نظر گرفتن ضرایب ایمنی در طراحی با ملاحظات اقتصادی منجر به تدوین دستور العمل ها و آیین نامه های محاسباتی و اجرایی شدند که از آن جمله می توان به آیین نامه های ISIS کانادا، FIB اروپا و ACI 440R آمریکا اشاره کرد.

با گسترش آیین نامه های طراحی و نیاز به محاسبات طولانی و گاها پیچیده کم کم نیاز به نرم افزارهای طراحی FRP  نیز احساس شد که در این مقاله قصد معرفی نرم افزار های طراحی و مدل سازی FRP داریم.

نرم افزار FRP Lamella

نرم افزار FRP Lamella یک نرم افزار طراحی FRP می باشد که برای تقویت برشی و خمشی تیرها در زمینه مقاوم سازی قابل استفاده است. این نرم افزار متعلق به شرکت S&P سویس می باشد. این نرم افزار می تواند برای طراحی اولیه و یا کنترل طراحی انجام شده مورد استفاده قرار گیرد.

نرم افزار طراحی FRP-تقویت نیروی برش و خمش تیرها
نرم افزار طراحی LAMELLA

نرم افزار Ctech-llc

این نرم افزار که متعلق به شرکت Ctech-llc می باشد یک نرم افزار قوی، حرفه ای و تخصصی برای طراحی FRP می باشد که کاربر با پشت سر گذاشتن چند مرحله بهترین و بهینه ترین طرح مقاوم سازی با FRP را برای تقویت و بهسازی تیرها، ستون ها، دال ها و … ارائه می دهد.

نرم افزار  Sika CarboDur

این نرم افزار که متعلق یه شرکت سویسی Sika می باشد یک نرم افزار طراحی حرفه ای می باشد که کاربر با طی کردن چند مرحله سیستم مقاوم سازی FRP  برای تقویت برشی و خمشی تیرها و ستون ها و هم چنین طراحی سیسیتم مقاوم سازی در برابر انفجار را انجام می دهد. این نرم افزار قادر به طراحی و کنترل به روش NSM و سیستم های پس کششی FRP نیز می باشد.

نرم افزار  Sika CarboDur-نرم افزار طراحی FRP-مقاوم سازی در برابر انفجار و برش و خمش تیر و ستون و دال های بتنی
نرم افزار  Sika CarboDur

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

4.2/5 - (5 امتیاز)