خانهطراحی سازهکنترل مضاعف طراحیکنترل مضاعف محاسبات طراحی سازه

کنترل طراحی یا کنترل مضاعف طراحی دقیقاً همان چیزی است که از نام آن مشخص است، ارزیابی هایی مستقل از بخش طراحی پروژه که توسط متخصصان در همان رشته طراحی انجام می شود. آنها با تأیید اینکه خطایی در طراحی مهندسی وجود ندارد، ایمنی عمومی را بهبود می بخشند. بررسی ها وقتی توسط مهندسان با پیشینه و تخصص حرفه ای انجام شود، قابل اطمینان تر هستند. کنترل مضاعف ممکن است برای تضمین کیفیت، مدیریت ریسک، قابل ساخت بودن، هزینه یا انطباق با آیین نامه ها انجام شود.

ناسازگاری های حین ساخت و ساز، خطاها و از قلم افتادگی ها همواره دغدغه اصلی صنعت ساخت و ساز بوده است. همه این موارد می توانند در هر مرحله از طراحی تا ساخت و ساز اتفاق بیفتند. حتی هنگامی که شما یک طراح حرفه ای و با تجربه باشید، جزئیات زیادی وجود دارد که در هر پروژه متفاوت است و اغلب این جزئیات در روند کار فراموش شده یا گم می شوند. این امر به ویژه هنگامی که با بسیاری از رشته های مختلف (مانند معمار ، مهندس سازه ، پیمانکار و …) سر و کار دارید و به دنبال به حداکثر رساندن کارآیی با هزینه های پایین هستید، صادق است.

کنترل مضاعف، ارزیابی است که توسط یک شخص ثالث انجام می شود و در واقع یک راه حل امتحان شده و قابل اعتماد برای این چالش است. صرف نظر از حجم یا دامنه پروژه، کنترل مضاعف می تواند کمک کننده باشد. کنترل مضاعف سازه‌ای، به طور کلی شامل جزئیات، مشاهدات و پیشنهادات یک متخصص مورد تایید از صنعت ساخت و ساز است.

بررسی مجدد طرح توسط یک شخص دیگر می تواند توجه به موضوعی را که نفر اول از آن غافل شده است، جلب کند. کنترل مضاعف طراحی همچنین می تواند کیفیت طرح ها را بهبود بخشد، در زمان ساخت و ساز صرفه جویی کند و مانع از کار مجدد شود. یک کنترل مناسب کار سازنده و پیمانکار را آسان می کند و اغلب توسط طراح مورد استقبال قرار می گیرد تا آنها را از مشکلات یا مسئولیت های موجود در مسیر ساخت و ساز محافظت کند. در حین انتخاب کنترل کننده طرح، بررسی مدارک معتبر با مراجع ذیربط، مشتریان، دوستان و سایر منابع معتبر ضروری است.

خدمات کنترل مضاعف محاسبات طراحی سازه

  1. مطالعه مشخصات فنی مصوب پروژه
  2. بررسی محاسبات طراحی سازه و نقشه ها
  3. رعایت مشخصات فنی
  4. رعایت ضوابط و استانداردهای طراحی خاص کشور
  5. انطباق بین محاسبات طراحی و نقشه ها
  6. جزئیات، منظم بودن جزئیات و ترسیم محتوا با توجه به سهولت اجرای در سایت
  7. نظارت بر پروژه، در صورت لزوم

حوزه های کنترل مضاعف محاسبات طراحی سازه

  1. خطاهای طراحی
  2. عدم تطابق با آیین نامه
  3. انتخاب مصالح
نقشه اجرایی

نرم افزارهای کنترل مضاعف محاسبات طراحی سازه

مشاوره و درخواست طراحی سازه

برای دریافت مشاوره و درخواست طراحی سازه کلیک نمایید.

درخواست