خانهمطالعات موردیترمیم ستون بتنی با تزریق و مقاوم سازی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • ترمیم ستون بتنی با تزریق و مقاوم سازی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ایجاد ترک های زیاد در ستون بتنی به دلیل استفاده از بتن با کیفیت پایین


راهکار:

استفاده از رزین اپوکسی تزریقی ™EIR برای ترمیم کامل ترک های ستون بتنی
استفاده از الیاف کربن تک جهته ™UCW برای محصور کردن کامل ستون بتنی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)