خانهمطالعات موردیمقاوم سازی اتصالات بتنی و خمشی تیرها با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی اتصالات بتنی و خمشی تیرها با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

مقاوم سازی ساختمان مسکونی قدیمی به دلیل ضعف مقاومت خمشی تیرها و اتصالات تیر و ستون


راهکار:

مقاوم سازی خمشی تیرها با نصب الیاف کربن تک جهته ™UCW زیر تیرها
مقاوم سازی ناحیه چشمه اتصال با نصب الیاف کربن تک جهته ™UCW

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط