خانهمطالعات موردیمقاوم سازی اتصالات بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی اتصالات بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

مقاوم سازی ساختمان تجاری به دلیل ضعف طراحی اتصالات تیر و ستون


راهکار:

مقاوم سازی ناحیه چشمه اتصال با نصب الیاف کربن تک جهته ™UCW

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط