خانهمطالعات موردیمقاوم سازی خمشی و برشی تیر بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی خمشی و برشی تیر بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

کمبود مقاومت برشی تیر بتنی به دلیل فاصله کم خاموت ها حین اجرا

ضعف در خمش تیرها به دلیل تعداد کمتر آرماتور کششی حین اجرا


 

راهکار:

مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW  برای تامین مقاومت برشی

مقاوم سازی تیر بتنی با لمینیت و ورق کربنFRP  ™UCL برای تامین مقاومت خمشی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط