خانهمطالعات موردیبهسازی تیرهای بتنی برج خنک کننده با الیاف FRP

نام پروژه:

  • کارخانه فولاد

نوع سازه:

  • برج خنک کننده

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه و قیل از نصب تیرهای بتنی پیش ساخته برج خنک کننده با الیاف FRP تقویت گردیده است.


راهکار:

جهت افزایش عمر مفید تیرهای بتنی از تکنیک کامپوزیت FRP استفاده شده است. برای این منظور سیستم مقاوم سازی ™FibraOne طراحی و اجرا گردید.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item