خانهمطالعات موردیمقاوم سازی برش پانچ فونداسیون بتنی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی برش پانچ فونداسیون بتنی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در اتصال ستون به فونداسیون نیروی محوری بسیار زیادی وجود دارد که باعث برش زیادی بین جداره اتصال ستون به فونداسیون می­شود و این برش سبب گسیختگی برشی دال فونداسیون و به اصطلاح پانچ یا سوراخ شدن دال می­شود. این پانچ شدن به دلیل ضعف فونداسیون در برش ناحیه اتصال و در اکثر موارد نیاز به مقاوم سازی دارد. ضعف در طراحی و یا ضعف در اجرا و اختلاط بتن باعث پانچ شدن دال بر اثر نیروی محوری زیاد ستون می­شود.


راهکار:

محققین طی سال های اخیر به روش های مختلفی برای تقویت فونداسیون ها در محل های اتصال به ستون برای جلوگیری از پانچ شدن دست یافته اند و آیین نامه ها نیز در برخورد با این مساله بروز تر شده اند . یکی از روش هایی که آیین نامه ها و مهندسین از آن برای مقاوم سازی ناحیه برش پانچ توصیه کرده اند مقاوم سازی اطراف ستون فونداسیون بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW  برای رفع مشکل برش پانچ می­باشد.این تقویت توسط الیاف FRP براساس نتایج محاسبات انجام می­شود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)