خانهمطالعات موردیمقاوم سازی برشی تیر بتنی ساختمان تجاری با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی برشی تیر بتنی ساختمان تجاری با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

وجود ضعف در مقاومت فشاری بتن ، ایجاد گسیختگی و ترک برداشتن تیر بر اثر نیروهای برشی و خمشی وجود دارد و از آنجا مقدار بیشینه نیروی برشی در تکیه گاه ها وجود دارد این نواحی نیاز به مقاوم سازی دارند تا در برابر برش ایجاد شده در این نواحی مقاومت لازم را داشته باشد و از تخریب المان تیر جلوگیری شود. همچنین مقاومت تیر بتنی در برابر خمش نیز جای ضعف دارد و لازم است جهت جلوگیری از ترک برداشتن و خیز تیر نسبت به مقاوم سازی آن اقدام گردد.


راهکار:

پس از انجام مطالعه و محاسبات تیر بتنی پروژه حاضر کارشناسان افزیر پیشنهاد دادند برای افزایش مقاومت خمشی و خصوصا افزایش مقاومت برشی آن نسبت به  مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW  برای تامین مقاومت برشی در نواحی انتهایی تیرها اقدام کنند.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)