خانهمطالعات موردیمقاوم سازی برشی تیر بتنی ساختمان تجاری با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی برشی تیر بتنی ساختمان تجاری با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف مقاومت بتن و در نتیجه مقاومت برشی تیر بتنی


 

راهکار:

مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW برای تامین مقاومت برشی در نواحی انتهایی تیرها

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط