خانهمطالعات موردیمقاوم سازی ستون بتنی ساختمان تجاری با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی ستون بتنی ساختمان تجاری با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ستون به عنوان عضو مقاوم در برابر بارهای ثقلی و جانبی باید از مقاومت کافی برای تحمل نیروهای وارد داشته باشند. از آنجا که بارهای وارد بر سقف از طریق ستونها منتقل میشود ستونها دارای بار محوری زیادی هستند و بر حسب همین بار محوری طراحی میشوند.علاوه بر نیروی محوری ستونها بر اثر بارهای جانبی دچار خمش و برش شده و باید مقاومت کافی در برابر خمش و برش را داشته باشند. از این رو و باتوجه به حساسیت المان ستون از نظر سازه ای باید ضعف های ستون بررسی شده و ترمیم و مقاوم سازی شود.


راهکار:

از آنجا که ضعف ستون مورد نظر بعد از انجام بررسی و مطالعه مشخص شد جهت مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW  به دورپیچ برای بالا بردن ظرفیت محوری ستون و جلوگیری از گسیختگی ستون تحت بار محوری اجرا میگردد از جمله مزیت های این الیاف ضخامت کم آن میباشد که خللی در ضوابط معماری ایجاد نکرده و در فضاهایی که کاهش مساحت آن میتواند مشکل آفرین باشد یک مزیت بزرگ محسوب میشود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)