خانهمطالعات موردیمقاوم سازی ستون بتنی با روش NSM

نام پروژه:

  • مقاوم سازی ستون بتنی با روش NSM

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ستون به عنوان عضو مقاوم در برابر بارهای ثقلی و جانبی باید از مقاومت کافی برای تحمل نیروهای وارد داشته باشند. از آنجا که بارهای وارد بر سقف از طریق ستونها منتقل می­شود ستونها دارای بار محوری زیادی هستند و بر حسب همین بار محوری طراحی میشوند. علاوه بر نیروی محوری ستونها بر اثر بارهای جانبی دچار خمش و برش شده و باید مقاومت کافی در برابر خمش و برش را داشته باشند. از این رو و با توجه به حساسیت المان ستون از نظر سازه ای باید ضعف های ستون بررسی شده و ترمیم و مقاوم سازی شود. از جمله ضعف هایی که ستون میتواند داشته باشد ضعف در اجرا و نبودن دیتیل های اجرایی مناسب است.


راهکار:

پس از بررسی و انجام محاسبات مهندسی جهت رفع ضعف ستون و انتخاب بهترین گزینه برای بهسازی و مقاوم سازی ستون مورد نظر ازمقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از روش NSM و تعبیه میلگرد کربن CFRP ™CRR مدفون در ستون و ترمیم روی سطح نهایی ستون با ترمیم کننده پایه پلیمری بتن 400™PRM استفاده شد.روش NSM یک روش برای بکار بردن میلگرد های FBR در المان هاست که ظرفیت خمشی المان مورد نظر را تا حدود زیادی افزایش می­دهد.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)