خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی به دلیل خیز زیاد با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی به دلیل خیز زیاد با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در طراحی کیفیت و مقاومت بتن اجرایی و خیز زیاد


راهکار:

مقاوم سازی دال بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW در دوجهت عمود بر هم

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)