خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی ساختمان اداری با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان اداری با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در طراحی سقف و آرماتورگذاری نامناسب به دلیل تغییر در کاربری


راهکار:

مقاوم سازی دال با الیاف کربن تک جهته ™UCW به صورت عمود بر هم

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)