خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی پارکینگ با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی پارکینگ با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در ناحیه اطراف بازشوها دال بتنی و شمشیری راه پله


راهکار:

مقاوم سازی دال و شمشیری راه پله با الیاف کربن تک جهته ™UCW

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط