خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی ساختمان مسکونی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان مسکونی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در طراحی سقف و آرماتورگذاری نامناسب و بتن ضعیف


 

راهکار:

مقاوم سازی دال با الیاف کربن تک جهته ™UCW در زیر و روی دال بتنی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط