خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی ساختمان مسکونی با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان مسکونی با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

دال بتنی بعنوان عنصر مقاوم در برابر بارهای ثقلی تحت تاثیر خمش و برش قرار دارد و در صورت طراحی ضعیف و یا اجرای غیرصحیح میتواند هم از لحاظ عملکرد بهره برداری و هم عملکرد در شرایط بحرانی همانند زلزله بعنوان دیافراگم مقاوم در برابر بارهای ثقلی و در نظر گرفتن این المان بعنوان المان صلب در طراحی نیاز به بررسی و مطالعه دارد تا در صورت ضعف مقاوم سازی و ترمیم شود. در صورتی که سقف مقاومت کافی در برابر خمش و برش را بعلت خوب اجرا نشدن آرماتورهای برشی و خمشی نداشته باشد ممکن است علاوه بر ایجاد لرزش و خیز زیاد عملکرد لرزه ای سازه را به مخاطره بیاندازد.


راهکار:

پس از شناسایی نقاط ضعف و محاسبات نحوه مقاوم سازی توصیه می­شود مقاوم سازی دال بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW  در زیر و روی دال بتنی در دوجهت عمود بر هم اجرا شود.این الیاف با افزایش مقاومت بتن ، بتن را در برابر بارهای وارد مقاوم کرده و سبب کاهش خیز و لرزش شده و از ایجاد ترک جلوگیری می­کند. این الیاف به وسیله ژل اپوکسی و چسب خمیری FRP ERS™400 به بتن موجود چسبانده می­شود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)