خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی مجوف با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی مجوف با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

کف های بتنی که وظیفه تحمل و انتقال بارهای ثقلی را دارند ممکن است بر اثر افزایش بارگذاری و یا ضعف در طراحی و یا همچنین اجرای نامناسب بتن ریزی و کیفیت پایین بتن مصرفی مقاومت لازم در برابر بارهای وارده را نداشته و به مرور دچار ترک خوردگی و افزایش لرزش و خیز در آنها شود لذا مطلوب است جهت افزایش مقاومت و جلوگیری از خیز و لرزش زیاد نسبت به ترمیم و مقاوم سازی آن اقدام شود.


راهکار:

پس از شناسایی نقاط ضعف و محاسبات نحوه مقاوم سازی توصیه می­شود مقاوم سازی پاشنه های دال مجوف بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW   اجرا شود.این الیاف با افزایش مقاومت بتن ، بتن را در برابر بارهای وارد مقاوم کرده و سبب کاهش خیز و لرزش شده و از ایجاد ترک جلوگیری می­کند. این الیاف به وسیله ژل اپوکسی و چسب خمیری FRP ERS™400 به بتن موجود چسبانده می­شود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)