خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی مجوف با الیاف FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی مجوف با الیاف FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در طراحی دال مجوف به دلیل بارگذاری نامناسب سقف با توجه به کاربری


راهکار:

مقاوم سازی پاشنه های دال مجوف بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط