خانهمطالعات موردیمقاوم سازی با ژاکت فلزی و بادبند

نام پروژه:

  • مقاوم سازی با ژاکت فلزی و بادبند

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در مقاومت جانبی و لرزه ای قاب بتنی


راهکار:

مقاوم سازی قاب بتنی با افزودن مهاربند و ژاکت فلزی برای کنترل جابجایی جانبی بیش از حد سازه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط