خانهمطالعات موردیمقاوم سازی خمشی تیر بتنی با FRP

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه ظرفیت باربری تیر بتنی در یک ساختمان مسکونی افزایش پیدا کرده است.

راهکار:

جهت افزایش مقاومت تیر بتنی از الیاف کربن و رزین اپوکسی استفاده شده است. برای این منظور سیستم مقاوم سازی ™FibraOne طراحی و اجرا گردید.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط