خانهمطالعات موردیمقاوم سازی خمشی تیر بتنی با FRP

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

تیر یک عنصر خمشی در سازه می­باشد و در تحمل خمشی باید مقاومت کافی را داشته باشد تا دچار خیز و ترک و در نهایت گسیختگی نشود.ضعف در بتن مصرفی میتواند مقاومت تیر در برابر خمش را بسیار کاهش دهد و سبب گسیختگی آن شود. ضعف در خمش میتواند عملکرد بهره برداری تیر را ازبین برده و با خیز برداشتن باعث آسیب به نازک کاری ساختمان و در نهایت در مواقع بحرانی باعث آسیب های مالی و جانی جبران ناپذیری شود لذا لازم است که مقاومت بتن مصرفی بررسی شده و در صورت ضعف در آن با روش های مقاوم سازی ترمیم شود.

راهکار:

پس از بررسی و انجام آزمایشات برروی بتن مصرفی و حاصل شدن نتایج به این نتیجه رسیده شد که بتن مصرفی دارای ضعف مقاومتی بوده و در برابر بارهای وارده رفتار مناسبی ندارد و المان را دچار ضعف در خمش میکند بنابراین پیشنهاد شد جهت مقاوم سازی تیر بتنی با لمینیت و ورق کربنFRP ™UCL روی سطح زیرین تیر که تحت تاثیر کشش قرار دارد و الیاف FRP ضعف تیر بتنی در برابر کشش را جبران میکند برای تامین مقاومت خمشی تیر بصورت سرتاسری اجرا شود.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)