خانهمطالعات موردیترمیم و مقاوم سازی ستون بتنی آسیب دیده

توضیحات پروژه:

ستونهای سازه که بعنوان عنصر اصلی در تحمل بارهای محوری ناشی از بار ثقلی شناخته می­شود باید در برابر بارهای وارده مقاومت کافی داشته باشد. مشکلات ایجاد شده در ستون مانند ایجاد ترک میتواند به دلیل ضعف در طراحی و یا ضعف در اجرا و یا کیفیت پایین بتن باشد که سبب کرمو شدن، قلوه کن شدن و به مرور زمان ازبین رفتن بتن می­شود. بدین جهت نیاز به ترمیم و مقاوم سازی ستون مورد نظر احساس شده و باید اقدام کرد تا از خسارات شدید و جبران ناپذیر احتمالی جلوگیری کرد.

راهکار:

پس از بررسی و علت یابی مشکل ایجاد شده در ستون بتنی و سپس ارائه راهکار و انجام محاسبات پیشنهاد استفاده از ترمیم کننده پایه پلیمری بتن 400™PRM برای ترمیم بتن ستون که چسبندگی مناسبی با بتن دارد  و از آرماتور ها در برابر خوردگی و نفوذ آب به داخل بتن جلوگیری می­کند واستفاده از الیاف کربن تک جهته ™UCW برای محصور کردن کامل ستون بتنی جهت افزایش ظرفیت باربری ستون و جبران ضعف مقاومت بتن بد کیفیت ،  داده می­شود.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item