خانهمطالعات موردیمقاوم سازی برشی و خمشی تیر با الیاف و لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی برشی و خمشی تیر با الیاف و لمینیت FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

تیرها بعنوان عضو اصلی سازه عنصری است که بصورت خمشی و برشی نیرو تحمل می­کند و کمتر تحت اثر نیروی محوری است. ضعف در نحوه طراحی و یا در اجرا و یا عوامل دیگر همچون گذر زمان ، فرسودگی ، ضعف در بارگذاری در نظر گرفته شده هنگام طراحی ، تغییر کاربری و … سبب نیاز به مقاوم سازی می­شود. در صورت ضعف در خمش تیر با ترک های قائم و خیز های بزرگی روبرو می­شود که در مدت زمان اندکی باعث خوردگی میلگردها بر اثر ترک های بوجود آمده در تیر می­شود همچنین ضعف در مقاومت برشی نیز باعث به وجود آمدن ترک در نقاط تکیه گاهی که بیشینه نیروی برشی را تحمل می­کنند و یا ایجاد ترک در طول المان بر اثر بارهای متمرکز و بحرانی را باعث می­شود که نیاز به مقاوم سازی را پیش از پیش ضروری میکند


راهکار:

پس از بررسی و انجام محاسبات مهندسی توسط کارشناسان تیر های بتنی پروژه فوق دارای ضعف در خمش به دلیل طراحی نامناسب و ضعف در برش به دلیل کمبود مقاومت بتن مصرفی پیشنهاد مقاوم سازی با الیاف FRP داده شد و از آنجا که این الیاف وزن و ضخامت بسیار پایین و در عین حال مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می­دهند و علاوه بر ضوابط سازه ای خللی در ضوابط معماری ایجاد نمی­کنند برای مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW  برای تامین مقاومت برشی و مقاوم سازی تیر بتنی با لمینیت و ورق کربنFRP  ™UCL برای تامین مقاومت خمشی اجرا می­شود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)