خانهمطالعات موردیمقاوم سازی برشی تیر بتنی با الیاف و لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی برشی تیر بتنی با الیاف و لمینیت FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

کمبود مقاومت برشی تیر بتنی به دلیل فاصله بیش از حد خاموت ها


راهکار:

مقاوم سازی برشی تیر بتنی با الیاف کربن تک جهته ™UCW و لمینیت و ورق کربن ™FRP UCL برای تامین مقاومت برشی تیر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)