خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دیوار حائل با FRP

نام پروژه:

  • ساختمان اداری

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه دیوار حائل بتنی در یک ساختمان اداری مقاوم سازی شده است.

راهکار:

جهت افزایش مقاومت دیوار حائل از الیاف شیشه و رزین اپوکسی استفاده شده است. برای این منظور سیستم مقاوم سازی ™FibraOne طراحی و اجرا گردید.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item