خانهمطالعات موردیمقاوم سازی تیرچه های سقف تیرچه بلوک با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی تیرچه های سقف تیرچه بلوک با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

تیرچه بلوک ها همانند تیرها عملکرد خمشی دارند و در سقف ها برای تحمل خمش به کار می­روند و از آنجا که در صورت ضعف این المانها در برابر خمش تیرچه ها و در نهایت سقف با خیز زیادی روبرو خواهد بود و عملکرد بهره برداری سقف را تحت تاثیر قرار می­دهد. ضعف در خمش ناشی از طراحی نامناسب و یا تغییر بارگذاری سازه با توجه به احتمال تغییر کاربری این سازه می­باشد .بنابراین جهت افزایش مقاومت خمشی و جبران ضعف انها در خمش نیاز به مقاوم سازی و ترمیم دارند.


راهکار:

یکی از روش های مقاوم سازی بسیار مناسب جهت جبران صعف مقاومت خمشی تیرچه بلوک استفاده از الیاف FRP می­باشد. این الیاف با توجه به وزن سبک و ضخامت کم و مقاومت بسیار بالا ضوابط سازه ای و معماری سازه را ارضا کرده و المان را تقویت می­کند. پیشنهاد افزیر در این خصوص مقاوم سازی تیرچه های سقف تیرچه بلوک با لمینیت و ورق کربنFRP  ™UCL می­باشد.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)