خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی ساختمان تجاری با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان تجاری با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

دال بتنی بعنوان عنصر مقاوم در برابر بارهای ثقلی تحت تاثیر خمش و برش قرار دارد و در صورت طراحی ضعیف و یا اجرای غیرصحیح میتواند هم از لحاظ عملکرد بهره برداری و هم عملکرد در شرایط بحرانی همانند زلزله بعنوان دیافراگم مقاوم در برابر بارهای ثقلی و در نظر گرفتن این المان بعنوان المان صلب در طراحی نیاز به بررسی و مطالعه دارد تا در صورت ضعف مقاوم سازی و ترمیم شود. در صورتی که سقف مقاومت کافی در برابر خمش و برش را بعلت خوب اجرا نشدن آرماتورهای برشی و خمشی نداشته باشد ممکن است علاوه بر ایجاد لرزش و خیز زیاد عملکرد لرزه ای سازه را به مخاطره بیاندازد.


راهکار:

پس از مطالعه و بررسی ضعف های دال بتنی و انجام محاسبات جهت مقاوم سازی دال بتنی موجود ، مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت و ورق کربنFRP  ™UCL در دو جهت در بالا و پایین دال بتنی انجام می­شود.این الیاف مستحکم و مقاوم بوده و ظرفیت باربری دال را افزایش می­دهند.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)