خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

بازشوهای ساختمان بدلایل مختلفی همچون : عبور تاسیسات از بازشوها ، محدودیت های معماری ، تغییر کاربری و یا جهت پیشگیری و کنترل خیز نیازمند مقاوم سازی هستند . وجود بازشو ها در دال های بتنی یک ساختمان تاثیر قابل توجهی بر رفتار سازه ای دال ها خواهد داشت که عموما سبب کاهش مقاومت دال ها می گردند و تغییر حالت های گسیختگی را بدنبال دارد . تمامی پیامدهای ناشی از وجود بازشوها در دال ها بستگی به محل قرارگیری آنها ، شکل و اندازه ی بازشوها دارد . ترک های شکل گرفته بروی بازشوها عموما در گوشه ی بازشو و محلی که بیشترین تمرکز تنش را دارد آغاز می شود و به تدریج تمام نواحی اطراف را در بر می گیرد .همچنین ضعف در طراحی و در نظر نگرفتن بارگذاری مناسب میتواند باعث اخلال در عملکرد سقف داشته باشد و سقف را دچار ترک و خیز کند.


راهکار:

مقاوم سازی بازشوها با الیاف FRP به نحوی می باشد که الیاف FRP عمود بر ترک ها تعبیه شوند و با افزایش مقاومت خمشی بازشوها سبب بهبود عملکرد آنها و افزایش ظرفیت باربری سازه و کنترل خیز و افزایش مقاومت خمشی در برابر بارهای وارده و در نهایت مقاوم سازی ساختمان شوند.از این رو توصیه افزیر مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت و ورق کربنFRP  ™UCL  میباشد که دارای کششی قابل توجهی بوده میتوان استفاده کرد.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)