خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی ساختمان مسکونی با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی ساختمان مسکونی با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در دال بتنی به دلیل طراحی نامناسب سقف


 

راهکار:

مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت و ورق کربن ™FRP UCL اطراف ستون ها در ناحیه لنگر منفی

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط