خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دیوار برشی با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دیوار برشی با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • ساختمان تجاری

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در مقاومت و کیفیت اجرای بتن دیوار برشی و کمبود درصد آرماتور پس از اجرا


 

راهکار:

مقاوم سازی دیوار برشی با لمینیت و ورق کربن ™FRP UCL در جهت افقی و قائم

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط