خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی با لمینیت و مهار با اسپایک FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت و مهار با اسپایک FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

دال بتنی بعنوان عنصر مقاوم در برابر بارهای ثقلی تحت تاثیر خمش و برش قرار دارد و در صورت طراحی ضعیف و یا اجرای غیرصحیح میتواند هم از لحاظ عملکرد بهره برداری و هم عملکرد در شرایط بحرانی همانند زلزله بعنوان دیافراگم مقاوم در برابر بارهای ثقلی و در نظر گرفتن این المان بعنوان المان صلب در طراحی نیاز به بررسی و مطالعه دارد تا در صورت ضعف مقاوم سازی و ترمیم شود. در صورتی که سقف مقاومت کافی در برابر خمش و برش را بعلت خوب اجرا نشدن آرماتورهای برشی و خمشی نداشته باشد ممکن است علاوه بر ایجاد لرزش و خیز زیاد عملکرد لرزه ای سازه را به مخاطره بیاندازد.


راهکار:

با توجه به مطالعات و محاسبات برای تقویت دال بتنی تخت پروژه از روش مقاوم سازی خمشی و برشی دال بتنی با لمینیت و ورق کربنFRP تک جهته  ™UCW به همراه با انکر و Spike کربن ™CSA استفاده شد. در این روش با توجه به FRP Spike از جمله روش‌های کاربردی در نصب و استفاده از الیاف‌هایFRP بوده که موجب افزایش قابل‌توجه فشار محوری و چسبندگی بالاتر سطح و فیبر کامپوزیت FRP می‌شود. انکرهای کربن از رشته‌های کربن تک جهته تشکیل شده‌اند. استفاده از اسپایک و انکر کربن موجب افزایش کارایی فیبر کامپوزیت  FRP لذا استفاده وسیعی در مقاوم‌سازی، ترمیم و بهسازی انواع مختلف سازه‌ها دارد و همچنین ضمن افزایش مقاومت برشی و کششی مطلوب در سازه‌هایی که نیاز به تقویت سازی دارند، در مواردی که تغییر کاربری انجام می‌شود نیز کاربرد دارند. از دیگر مزایای انکر کربن می‌توان به جلوگیری از جداشدگی و دیباندینگ  debonding بین الیاف و سطح اشاره نمود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)