خانهمطالعات موردیمقاوم سازی تیر بتنی پیرامونی با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی تیر بتنی پیرامونی با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

تیر یک عنصر خمشی در سازه می­باشد و در تحمل خمشی باید مقاومت کافی را داشته باشد تا دچار خیز و ترک و در نهایت گسیختگی نشود. از آنجا تیرهای پیرامونی خمشی ناشی از پیچش بیشتری در تحمل می­کنند باید دقت بیشتری در طراحی این المانها داشت و از انجا که دیوارهای پیرامونی نیز روی این تیرها قرار دارند و در مواقع بحرانی نقش عملکردی حساستری را ایفا می­کنند ضعف در مقاومت این تیرها نیاز به بررسی جدی دارد و در صورت ضعف در مقاومت باید با شیوه های صحیح مقاوم سازی شوند تا از تلفات و خسارات دوره بهره برداری و مواقع بحرانی جلوگیری کرد.


راهکار:

پس از مطالعه و بررسی و انجام محاسبات بر روی تیر های پیرامونی به این نتیجه رسیده شد که تیرهای پیرامونی فوق به دلیل ضعف در طراحی اولیه و در نظر نگرفتن آثار پیچش و خمش و برش ناشی از پیچش که باعث ایجاد ممان منفی در بالای تیر و در کشش قرار گرفتن وجه بالایی می­شود و همچنین ضعف در دیتیل های اجرایی و فاصله غیر استاندارد خاموت ها که باعث ضعف در برش و ضعف در برابر خمش و احتمال بیرون زدگی ارماتور های خمشی را داراست پیشنهاد شد تا جهت مقاوم سازی تیر بتنی با لمینیت و ورق کربنFRP ™UCL روی سطح بالایی تیر پیرامونی برای تامین مقاومت خمشی تیر اجرا شود.

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)