خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی مجوف با لمینیت FRP

نام پروژه:

  • مقاوم سازی دال بتنی مجوف با لمینیت FRP

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در طراحی خمشی دال بتنی مجوف پس از طراحی مجدد


 

راهکار:

مقاوم سازی دال بتنی و تیرهای اطراف با لمینیت و ورق کربن ™FRP UCL

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط