خانهمطالعات موردیتقویت تیر بتنی با لمینت CFRP

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه تیر یک ساختمان بتن آرمه با استفاده از محصولات FRP تقویت و مقاوم سازی شده است.

راهکار:

جهت تقویت تیر بتنی از لمینت CFRP که یکی از محصولات سیستم مقاوم سازی  ™FibraOne می باشد استفاده شده است.

تصاویر پروژه

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط