خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دال بتنی دارای بازشو

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه ظرفیت باربری دال بتنی دارای بازشو در یک ساختمان مسکونی افزایش پیدا کرده است.

 

راهکار:

جهت افزایش ظرفیت باربری دال بتنی از الیاف کربن و رزین اپوکسی استفاده شده است. برای این منظور سیستم مقاوم سازی ™FibraOne طراحی و اجرا گردید.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط