خانهمطالعات موردیبهسازی ساختمان بتن آرمه به روش FRP

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه یک ساختمان بتن آرمه با استفاده از محصولات FRP تقویت و مقاوم سازی شده است.

راهکار:

جهت تقویت ساختمان بت آرمه (تیر، ستون و سقف) از سیستم مقاوم سازی  ™FibraOne استفاده شده است.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)