خانهمشکلات سازه ای و راهکارهای مقاوم سازیترمیم و مقاوم سازی سکوهای بتنی استادیوم ورزشی

ترمیم و مقاوم سازی اماکن ورزشی به عنوان یک فرآیند مهم در بهبود و ارتقاء تجهیزات و شرایط محیطی مکان‌های ورزشی شناخته می شود. بتن و سازه‌های بتنی در طول فرآیند بهره‌برداری و ساخت دچار آسیب و تخریب می‌شوند که تعمیر و مرمت بتن را ایجاب می‌کند. یکی از موارد مهم در رابطه با تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی ترمیم و مقاوم سازی بتن جایگاه تماشاگران می باشد. گاهی بتن به دلیل عدم رعایت قوانین بتن‌ریزی، طراحی نامناسب و یا در نظر نگرفتن اثرات مخرب موجود در محیط اطراف در طراحی، دچار آسیب می‌شود. آسیب بتن، می‌تواند به شکل ترک، قلوه‌کن شدگی، پوسته شدگی، کرمو شدگی، خرد شدگی، پودر شدگی و… در سطح و یا عمق بتن ظاهر شود.
در ادامه خلاصه ای از مشکلات مشاهده شده بتن جایگاه تماشاگران استادیوم های ورزشی ارائه می گردد:

 • تخریب پوشش بتن دال بتنی سکو ها
 • ترک خوردگی بتن با الگو های متفاوت (ترک های سطحی و عمیق)
 • بیرون زدگی و نمایان شدن آرماتورهای بتنی
 • خوردگی آرماتورهای بتنی
 • تخریب کامل بتن درسکوها
 • استفاده از بتن درجا با کیفیت پایین به جای استفاده از گرادن های پیش ساخته بتنی
 • اتصال سرد در بتن
 • واکنش های سنگداه های قلیایی در سطح بتن

سیستم‌های مورد استفاده جهت ترمیم و مقاوم سازی سکوی بتنی استادیوم ورزشی

سیستم ™FixCrete

ترمیم بتن آسیب دیده با استفاده از ملات ترمیمی پایه پلیمری و پایه اپوکسی

معرفی سیستم
مقاوم‌سازی افزیر - FiberOne مقاوم‌سازی کف بتنی آسیب دیده با سیستم

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

سیستم ™FibraGrid

مقاوم ‌سازی سازه به روش کامپوزیت FRCM

معرفی سیستم

سیستم ™W-Floor

پوشش حفاظتی و کف سازی بتن

معرفی سیستم

ترمیم کف بتنی آسیب دیده با استفاده از سیستم های ™FibraGrid و ™FixCrete

 1. برداشتن ذرات سست و بتن آسیب دیده با استفاده از روش‌های مناسب واترجت صنعتی‌، چکش برقی یا برس سیمی با توجه به مساحت و هندسه محل آسیب دیده
 2. قرار دادن مش کامپوزیتی بر روی بستر بتنی آماده شده
 3. استفاده از اسپایک FRP جهت اطمینان از اتصال کامل مش کامپوزیت به بتن
 4. استفاده از آستر آپوکسی غنی شده با روی بر روی میلگرد‌های نمایان و دارای خوردگی
 5. آماده سازی ملات ترمیم کننده بتن مطابق دیتاشیت محصول
 6. ترمیم ناحیه آسیب دیده با استفاده از ملات ترمیم کننده  مطابق دستورالعمل اجرای آن

ترمیم کف بتنی ترک خورده به روش V-cut

 1. باز کردن امتداد ترک‌ها به صورت درزها یا شیارهای vشکل، با استفاده از روش های موجود
 2. پاکسازی کامل هرگونه آلودگی در شیارهای Vشکل ایجاد شده،
 3. ترکیب و آماده سازی مصالح ترمیمی و پر کننده طبق دستورالعمل ذکر شده از سوی سازنده
 4. ترمیم ترک با مصالح ترمیمی و پر کننده

مقاوم سازی کف بتنی آسیب دیده با استفاده از سیستم ™FibraOne

مقاوم‌سازی افزیر - FiberOne مقاوم‌سازی کف بتنی آسیب دیده با سیستم
 1. مشخص نمودن محل نصب الیاف و یا لمینت FRP بر روی سطوح بتنی
 2. اجرای پرایمر اپوکسی بر روی محل نصب الیاف و یا لمینت FRP
 3. اجرای یک لایه چسب اپوکسی برروی الیاف ویا لمینت FRP
 4. نصب الیاف و لمینت FRP بر روی سطح بتنی

اجرای پوشش نهایی حفاظتی بر روی کف بتنی ترمیم شده با استفاده از سیستم ™W-Floor

 1. زدودن گرد و غبار از روی سطح بتنی ترمیم شده
 2. آماده سازی پوشش حفاظتی مطابق برگه اطلاعات فنی
 3. اجرای پوشش حفاظتی به ضخامت تعیین شده

الیاف کربن تک جهته (™UWL)

لمینیت کربن (™UCL)

مش فایبر گلاس ARFM™)AR)

اسپایک شیشه ( ™GSA)

اپوکسی غنی شده با روی (™EZP)

چسب اپوکسی لمینیت ERA™ 420) FRP)

چسب اپوکسی FRP (کد ERS™200)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

ملات اپوکسی دوجزئی (کد 200™ERM)

ملات ترمیمی بتن پایه پلیمری (کد 400™PRM)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

ارزیابی علل پدید آمدن ترک و ترمیم ترک در سازه های بتنی ACI 224.1R-93

کنترل ترک خوردگی در سازه های بتنی ACI 224R-01 R08

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.

5/5 - (1 امتیاز)