بخش مهندسی شرکت مقاوم سازی افزیر خلاق، نوآور و تحلیل گر بوده که از چالش ها یا سازه های غیرمعمول لذت برده و از کار بر روی انواع پروژه های پیچیده در همه بخش ها استقبال می کند. در مقاوم سازی افزیر گروه متنوعی از مهندسین بوده که پیشینه های مختلف، بخش ها و تخصص های متفاوتی دارند. این موضوع به ما وسعت و عمق دانش می دهد تا راهکارهایی کاملاً به روز و یکپارچه ارائه داده که به سادگی مسائل را حل کنند.