خانهطراحی سازهطراحی سازه های ساختمانیطراحی انواع سازه های بتنی

فرآیند طراحی یک سازه بتنی در یک پروژه کامل ساختمانی به سه مرحله طراحی نقشه، طراحی سازه و ساخت تقسیم می شود.

در مرحله طراحی نقشه عوامل مختلفی که در جانمایی و ابعاد سازه تأثیر می گذارند در نظر گرفته خواهد شد. در اینجا، تصمیم گیری بر اساس عملکرد ساختمان گرفته می شود. عوامل مورد توجه بعدی زیبایی شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و محیط زیست خواهد بود.

در مرحله طراحی سازه بتنی، جزئیات طراحی سازه ای هر عضو سازه مشخص می شود. در اینجا ابعاد، نسبت ها و جزئیات اتصال کلیه اعضای سازه ای مشخص می شود.

مرحله ساخت یک پروژه نیز شامل تامین مصالح و تجهیزات، تامین کارگران و فرآیند ساخت است. مشکلات در اجرا می تواند منجر به طراحی مجدد نیز گردد.

مهندسان طراحی سازه با ایجاد راه حل های خلاقانه متناسب با اهداف زیبایی شناختی، به معماران و کارفرمایان کمک می کنند تا دیدگاه خود را تحقق بخشند. مهندس سازه ضمن رعایت ایمنی و توجه به استانداردها در حین طراحی، با متعادل کردن هزینه ها و بهره وری، به تیم طراحی سازه موردنظر ارزش می بخشد.

خدمات طراحی سازه های بتنی

اسکلت بتنی
 1. انتخاب سیستم سازه ای مناسب باربر ثقلی
 2. انتخاب سیستم سازه ای مناسب باربر جانبی (قاب خمشی، دیوار برشی و …)
 3. انتخاب سیستم مناسب سقف
 4. پلان ستون گذاری، تیپ بندی تیرها و ستون ها، دیوار برشی و …
 5. ارائه نقشه کامل میلگردگذاری ها (نوع و نحوه وصله، محدوده، موقعیت و تراکم میلگرد‌ها در تیرها، ستون‌ها و دال‌ها)
 6. و سایر جزئیات

آیین نامه های مورد استفاده

 1. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان: بارهای وارده بر ساختمان
 2. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان: طراحی و اجرای ساختمان های بتن آرمه
 3. استاندارد 2800 ویرایش چهارم
 4. آیین نامه طراحی سازه های بتنی آمریکا ACI318M
 5. آیین نامه طراحی سازه های بتنی کانادا CSA A23.3
 6. آیین نامه بارگذاری آمریکا ASCE7

نرم افزارهای طراحی سازه های بتنی

مشاوره و درخواست طراحی سازه

برای دریافت مشاوره و درخواست طراحی سازه کلیک نمایید.

درخواست