خانهطراحی سازهطراحی سازه های خاصطراحی سازه های فضاکار

پیشرفت در طراحی به کمک کامپیوتر، سازه های فضاکار را قادر می سازد که از اشکال هندسی تخت ساده تا اشکال هندسی پیچیده عمودی و افقی که اکنون رایج است، استفاده کند. هنگامی که تصمیم گرفته شد که یک سازه قاب فضایی گزینه ای مناسب برای پروژه شما باشد، ما اطلاعات دقیق تری را از شما جمع آوری خواهیم کرد: نقشه های معماری، نقشه های کف و مشخصات ساختمان. ما این داده های خام را می گیریم و از یک طرح اولیه سازه فضاکار استفاده می کنیم. ما همچنین با سایر بخش های سازه هماهنگ شده تا متوجه شویم ارتباط و پیوستگی قاب فضایی با سایر سازه ها مانند فونداسیون یا ساختمان های مجاور به چه صورت است.

بر اساس بازخورد از سایر قسمت های سازه، ما در طرح اولیه خود تجدید نظر می کنیم و آماده هستیم تا هزینه کلی ساخت و نصب سازه قاب فضایی یا سازه فضاکار شما را محاسبه کنیم. نقشه های اصلاح شده پس از آن برای تأیید شما ارسال شده و به پیمانکاران ارسال می شود. پس از تأیید در این مرحله، می توانیم وظایف خود را تعیین کنیم. پیمانکاران نقشه هایی را به پیمانکاران فرعی ارسال می کنند و ممکن است تجدید نظرهای بیشتری انجام شود. به عنوان مثال، ممکن است از ما خواسته شود که نورپردازی را به سازه قاب فضایی اضافه کنیم. پس از انجام همه اصلاحات، نقشه های نهایی اجرایی تکمیل شده و جهت اجرا تحویل کارفرما و پیمانکار می شود.

تیم مهندسی مقاوم سازی افزیر کلیه مؤلفه های یک پروژه، از طراحی تا تکمیل طرح و سطحی از کنترل و توانایی مدیریت پروژه را ارائه می دهد. در این بخش کلیه نیاز های زیبایی شناختی طرح مورد توجه بوده و سازه ای متناسب با نیاز کارفرما طراحی می شود.

خدمات طراحی سازه های فضاکار

سقف سازه فضاکار
 1. مشاوره و تشخیص نوع سازه مناسب
 2. طراحی سازه فضایی گنبدی
 3. طراحی سازه فضایی تخت
 4. طراحی سازه فضایی قوسی
 5. طراحی سازه فضایی هرمی
 6. طراحی سازه فضایی تک لایه و چندلایه
 7. تهیه نقشه های اجرایی

آیین نامه های مورد استفاده

 1. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان: بارهای وارده بر ساختمان
 2. نشریه شماره 264: آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی
 3. نشریه شماره 400: آیین نامه سازه های فضاکار
 4. مبحث دهم مقررات ملی ساختمان: طراحی و اجرای ساختمان های فولادی

مشاوره و درخواست طراحی سازه

برای دریافت مشاوره و درخواست طراحی سازه کلیک نمایید.

درخواست