خانهطراحی سازهطراحی سازه های خاصطراحی سیلو

در طراحی سیلو باید فاکتورهای زیادی از جمله مصالحی که ذخیره می شود، تجهیزات و الزامات مدیریت مصالح در نظر گرفته شود. طراحی دیواره های سیلو به طور کلی مستقیم است، اما مخروط ها و کف های داخلی به تخصص و تجربه مهندسی قابل توجهی نیاز دارند. فناوری فعلی اغلب به مخروط بتنی معکوس احتیاج دارد، اما می توان یک سیستم پیش ساخته را با دوخت بتن خارجی توسعه داد تا به یک مخروط تمام شده در حداقل دوره زمانی برسیم. مخروط های فلزی برای رسیدن به یک طراحی اقتصادی نیاز به در نظر گرفتن مسائل مربوط به ساخت و نصب دارد.

شرکت مقاوم سازی افزیر طرح های مناسبی را در برنامه ریزی و طراحی سیلوها برای ذخیره کالاهای مختلف دارد. به دلیل هزینه نسبتاً کم کارگر در برابر هزینه مصالح و عدم در دسترس بودن تجهیزات پیشرفته، راهکار بهینه برای طراحی یک پروژه ممکن است با پروژه های دیگر کاملاً متفاوت باشد.

خدمات طراحی سیلو

  1. صنایع سیمان
  2. صنایع گچ
  3. صنایع خاکستر بادی
  4. صنایع غلات / خوراک / مواد غذایی
  5. صنایع سنگ آهک
  6. فاضلاب
  7. صنایع ضایعات چوب

آیین نامه های مورد استفاده

  1. EN 1998-4: 2006 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 4: Silos, tanks and pipelines
  2. EN 1993-4-1: 2007 Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 4-1: Silos

نرم افزارهای طراحی سیلو

نرم افزار اجزا محدود

مشاوره و درخواست طراحی سازه

برای دریافت مشاوره و درخواست طراحی سازه کلیک نمایید.

درخواست