خانهطراحی سازهطراحی سازه های خاصطراحی انواع مخازن آب

مخازن هوایی آب را دیگر نمی توان صرفا به عنوان یک تانکر ذخیره آب تلقی نمود بلکه در صورت استفاده از یک طرح زیبا برای مخازن هوایی می تواند یک لوگوی تبلیغاتی یا به عنوان یک تابلوی تبلیغاتی بزرگ مورد استفاده قرار گیرد و موجبات هویت بخشی به مجموعه های استفاده کننده گردد.

مخازن ذخیره آب هوایی برای ایجاد فشار مناسب در شبکه به علت نبودن زمین طبیعی مرتفع در نقطه مورد نظر، روی  پایه ای یکپارچه قرار می گیرند. این نوع از مخازن از نظر نوع شکل هندسی عمدتا به صورت مخازن استوانه ای و مخازن مکعبی و مخازن کروی و مخازن مخروطی تقسیم بندی می گردند.

تیم مهندسی مقاوم سازی افزیر خدمات لازم را به کارفرمایان و اپراتورهای مخازن ذخیره آب ارائه می دهد، از جمله:

  • مخازن ذخیره آب هوایی
  • مخازن ذخیره آب زمینی

خدمات طراحی مخازن آب

مخزن آب بتنی هوایی
  1. مخازن آب
  2. مخازن نفت
  3. مخازن مواد شیمیایی
  4. مخازن تحت فشار

آیین نامه های مورد استفاده

  1. آیین نامه طراحی سازه های بتنی آمریکا ACI318M
  2. نشریه 123: ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
  3. نشریه طراحی مخازن آب و کار آمریکا AWWA

نرم افزارهای طراحی انواع مخازن آب

نرم افزار طراحی مخازن آب

نرم افزار اجزا محدود

نرم افزار طراحی مخازن آب

مشاوره و درخواست طراحی سازه

برای دریافت مشاوره و درخواست طراحی سازه کلیک نمایید.

درخواست