عمده خرابی موجود در ستون های فلزی شامل کمانش موضعی و کلی و گسیختگی در محل  درزها و وصله‌ها می‌باشد. این آسیب های نیاز به مقاوم سازی ستون فولادی را نشان می دهد. در شکل  نمونه‌هایی از خرابی ستون‌های فولادی نشان داده شده است.

خرابی و کمانش ستون فولادی تحت زلزله
کمانش ستون فولادی در اثر زلزله

دلایل اصلی خرابی ستون‌های فولادی

1- سطح مقطع کم ستون
2- لاغری بیشتر از حدود مجاز
3- عدم فشردگی مقطع
4- ضعف درجوش ها
5- عدم رعایت اصل تیر ضعیف و ستون قوی
6- زنگ زدگی و خوردگی ستون
7- ایجاد ناحیه متأثر از حرارت بر اثر جوشکاری زیاد
8- خستگی
9- آتش سوزی
در ادامه به روشهای تقویت ستون فولادی اشاره شده است.

روش های مقاوم سازی ستون فولادی

1. اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون برای مقاوم سازی ستون فلزی

در مقاوم سازی ساختمان فولادی از جمله راه های مقاوم سازی ستون فولادی، اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون می‌باشد. این روش در شکل نشان داده شده است. در این روش با افزایش ضخامت بال از کمانش موضعی بال ستون نیز جلوگیری می‌گردد.

مقاوم سازی ستون فولادی- مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی ستون فولادی با ورق تقویتی بال

2. اضافه کردن ورق موازی با جان ستون و تبدیل مقطع به شکل جعبه ای

اضافه نمودن ورق موازی با جان ستون و تبدیل آن به مقطع جعبه ای منجر به مقاوم سازی ستون فولادی می‌شود. این روش در شکل نشان داده شده است. اضافه نمودن ورق موازی با جان ستون، افزایش ممان اینرسی درامتداد موازی با جان را در پی دارد.

مقاوم سازی ستون فولادی-مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی ستون فولادی با ورق تقویتی موازی جان

3. استفاده از ژاکت بتنی ستون فلزی

این روش برای مقاوم سازی مقاطع فولادی باز مانند مقاطع  I  و H  بکار می‌رود. با محصور نمودن ستون فولادی، سختی آن افزایش یافته که این امر موجب بالا رفتن سختی برشی نیز می‌گردد. برای بالا بردن سختی خمشی ستون، باید روکش بتنی ستون فولادی در طبقات مختلف پیوسته باشد.

تقویت و بهسازی ستون فولادی با ژاکت بتنی - مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی ستون فولادی با ژاکت بتنی

ترمیم ستون فلزی خورده شده با استفاده از ژاکت بتنی به عنوان راه حلی موثر توصیه می‌گردد. تقویت ستون فولادی با این روش در برابر آتش‌سوزی نیز مقاومت خوبی خواهند داشت.


بیشتر بدانید:


4.ستون فولادی پرشده با بتن جهت تقویت ستون فولادی

این روش برای مقاطع فولادی بسته بکار می‌رود. نمونه‌ای از ستون فلزی پر شده با بتن در شـکل  نشان داده شده است.

تقویت و افزایش ظرفیت باربری ستون فولادی با بتن
مقاوم سازی ستون های فلزی پر شده با بتن

سوالات متداول

دلایل اصلی خرابی ستون‌های فولادی چیست؟

سطح مقطع کم ستون- لاغری بیشتر از حدود مجاز- عدم فشردگی مقطع- ضعف درجوش ها- عدم رعایت اصل تیر ضعیف و ستون قوی- زنگ زدگی و خوردگی ستون- ایجاد ناحیه متأثر از حرارت بر اثر جوشکاری زیاد- خستگی- آتش سوزی

روش های مقاوم سازی ستون فولادی چیست؟

اضافه نمودن ورق پوششی به بال ستون برای مقاوم سازی ستون فلزی ، اضافه کردن ورق موازی با جان ستون و تبدیل مقطع به شکل جعبه ای ، استفاده از ژاکت بتنی ستون فلزی ، ستون فولادی پرشده با بتن جهت تقویت ستون فولادی

هدف از مقاوم سازی ستون فلزی ؟

افزایش ظرفیت محوری ستون ، افزایش سختی ستون ، محور کردن ستون جهت جلوگیری از کمانش ، جلوگیری از خوردگی فلز

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط