جداگرهای آونگی اصطکاکی

جداگرهای آونگی اصطکاکی Sliding Isolation Pendulum Bearings – SIP

جداگرهای آونگی اصطکاکی Maurer نوعی سیستم جداسازی لغزشی است که بوسیله هندسه خاص خود، نیروی بازگرداننده ای را برای باز گرداندن سازه به حالت اولیه خود پس از ارتعاش فراهم می کند. بخش داخلی این جداساز از یک سطح مقعر تشکیل شده است که یک قطعه محدب با همان شعاع انحنا بر روی آن حرکت می کند. عملکرد این جداسازهای SIP به گونه‌ای است که در اثر تغییر مکان نسبی نیروی پتانسیلی در سازه اصلی ایجاد می‌شود که سبب بازگرداندن سازه به وضعیت اولیه می‌گردد. در زلزله های خفیف که نیروی برش پایه کوچکتر از نیروی اصطکاک است، سازه با جداساز آونگی اصطکاکی همانند یک سازه معمولی، با زمان تناوب سازه جداسازی نشده ارتعاش می کند. زمانی که این نیرو از میزان نیروی اصطکاک تجاوز کند، پاسخ سازه با زمان تناوب جداسازی شده تعیین خواهد شد، و پاسخ دینامیکی و میرایی به وسیله مشخصات جداساز ها کنترل می شود.

جداگرهای آونگی اصطکاکی

جداگرهای آونگی اصطکاکی

 

جداگرهای آونگی اصطکاکی

جداگرهای آونگی اصطکاکی

این جداسازها می توانند پاسخ گوی نیازهای متفاوت کاربری از قبیل ساختمان ها، پل ها و تجهیزات صنعتی باشد. بزرگترین مزیت سیستم جداساز لرزه ای پاندولی اصطکاکی Maurer تنظیم خودکار سختی جانبی سازه توسط بارهای قائم می باشد زیرا سختی جانبی تناسب مستقیم با مقدار بار قائم و معکوس با شعاع انحناء دارد. در این جداگرها انتقال بار ایمن و تضمین شده می باشد و از پیچش سازه جلوگیری می شود. عمر سرویس دهی بالا، قابلیت ایجاد تغییرمکانهای متقارن نسبت به مرکز جداساز در موقع زلزله، مقاومت و سختی کافی در برابر بارهای جانبی سرویس (باد و نیروی ترمز…) از دیگر مشخصات جداسازهای آونگی اصطکاکی می باشد.
جداسازهای اصطکاکی پاندولی در ترکیب با مواد لغزشی با عمر و دوام بالا و همچنین ظرفیت باربری زیاد، ابعاد کوچکتری نسبت به سایر جداسازها دارند. جداسازهای اصطکاکی پاندولی (SIP) نوع پیشرفته و بهبود یافته ای از تکیه گاهای کروی با پاندول اصطکاکی می باشند.

جداگرهای آونگی

جداگرهای آونگی

 

نصب جداگرهای آونگی

نصب جداگرهای آونگی

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

جداگرهای آونگی اصطکاکی
4.7 (93.6%) 25 votes