خانهمطالعات موردیمقاوم سازی دیوار برشی با کامپوزیت FRP

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه دیوار برشی در یک ساختمان مسکونی با استفاده از طح ارائه شده توسط کارشناسان افزیر مقاوم سازی گردید.


راهکار:

جهت مقاوم سازی دیوار برشی از تکنیک کامپوزیت FRP استفاده شده است. برای این منظور سیستم مقاوم سازی ™FibraOne طراحی و اجرا گردید.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item