خانهمطالعات موردیمقاوم سازی برج بتنی

نام پروژه:

  • برج مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه سقف یک برج بتنی ترمیم و مقاوم سازی گردید.

راهکار:

جهت ترمیم ومقاوم سازی دال بتنی از الیاف شیشه ورزین استفاده شده است. تکنیک استفاده شده در این پروژه بر مبنای سیستم کامپوزیتی ™FibraOne می باشد.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item