خانهمطالعات موردیترمیم و مقاوم سازی اتصال تیر-ستون بتنی

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه اتصال تیر-ستون در یک ساختمان در حال ساخت ترمیم و مقاوم سازی گردید.

راهکار:

جهت مقاوم سازی اتصال تیر-بتن در این ساختمان سیستم مقاوم سازی  ™FibraOne استفاده شده است.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

5/5 - (1 امتیاز)