راهکارهای پوشش های حفاظتی

سازه ها با توجه به نوع کاربری و جنس سازه، دچار آسیب و خرابی هایی می شوند. برخی سازه ها از جمله سازه های پالایشگاه، کارخانه ها، تصفیه خانه ها و نیروگاه ها به دلیل اهمیت زیاد اقتصادی برای کشور، نیاز به محافظت و بهسازی دارند. خطوط انتقال هم به دلیل انتقال انرژی آب و پساب حائز اهمیت اند و نیاز به ترمیم و نگهداری دارند. استفاده از پوشش‌های حفاظتی در این سازه ها برای جلوگیری از خرابی های بزرگ و تعطیلی این سازه های مهم ضروری است.

با توجه به تنوع سازه ها و تفاوت شرایط جوی، مواد شیمیایی موجود در سازه و عوامل دیگر موثر بر سازه، انتخاب نوع پوشش‌های حفاظتی مناسب برای آنها نیازمند تجربه و مهارت بالایی می باشد. شرکت افزیر با بهره گیری از پرسنل با مهارت توانایی اجرای این پوشش ها را به بهترین نحو دارد.

 

مقاوم سازی با پوشش های حفاظتی
اجرای پوشش های حفاظتی