خانهراهکار‌هامقاوم سازی تیر بتنی دارای ترک خمشی

بتن از مصالح کاربردی ساختمانی می‌باشد که با هزینه مناسبی ساخته شده، دارای دوام و استحکام مناسبی بوده و شکل قالبی را که در آن ساخته می‌شود، به خود می‌گیرد. اغلب اعضاء و اشکال بتنی در محل و در موقعیت نهایی خود اجرا و ساخته می‌شوند. بتن و سازه‌های بتنی در طول فرآیند بهره‌برداری و ساخت دچار آسیب و تخریب می‌شوند که تعمیر و مرمت بتن را ایجاب می‌کند.
ترک خوردگی بتن یکی از آسیب هایی است که در تیرهای بتنی مشاهده می‌گردد.در صورتی که آرماتورهای تیر کافی نباشد تیر دچار ترک خوردگی خمشی می‌شود . انتخاب راهکار مناسب جهت ترمیم و مقاوم سازی تیر بتنی ترک خورده با توجه به مواردی همچون سازگاری حرارتی با بتن اصلی، دوام مورد نیاز، شرایط بهره برداری، طبیعت شیمیایی و الکتریکی محیط، خواص انقباضی، ضریب ارتجاعی مصالح و شرایط اجرای راهکار مورد نظر، صورت می گیرد. از این‌رو در این بخش مراحل ترمیم و مقاوم سازی تیر بتنی ترک خورده با استفاده از سیستم ™Fixcrete و سیستم ™FibraOne شرح داده می شود.

سیستم مورد استفاده جهت ترمیم و مقاوم سازی تیر بتنی دارای ترک خمشی

ترمیم بتن با استفاده از ملات ترمیمی

سیستم ™FixCrete

ترمیم بتن آسیب دیده با استفاده از ملات ترمیمی پایه پلیمری و پایه اپوکسی

معرفی سیستم

مقاوم سازی تیر با استفاده از لمینیت کربن

سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP

معرفی سیستم

ترمیم تیر بتنی دارای ترک خمشی با استفاده از سیستم ™FixCrete

  1. مشخص نمودن نواحی معیوب بتن
  2. برداشتن بتن معیوب با استفاده از روش‌های مناسب
  3. پاک سازی ناحیه ترک خورده با استفاده از فشار هوا
  4. آماده سازی ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن (محصول PRM™400) مطابق دیتاشیت محصول
  5. ترمیم ناحیه ترک خورده با استفاده از ملات ترمیم کننده پایه پلیمری مطابق دستورالعمل اجرای آن
ترمیم تیر بتنی

مقاوم سازی تیر بتنی دارای ترک خمشی با استفاده از سیستم ™FibraOne

مقاوم سازی تیر بتنی
  1. مشخص نمودن محل نصب لمینت FRP (محصول ™UCL) بر روی سطوح تحتانی تیر
  2. اعمال پرایمر اپوکسی (محصول WEP™ 240) بر روی محل نصب لمینت FRP
  3. اعمال یک لایه چسب اپوکسی لمینیت FRP (محصول ERA™420) برروی لمینت FRP
  4. تقویت تیر بتنی ترک خورده با استفاده ازچسباندن لمینت CFRP بر روی محل مشخص شده
  5. اجرای پوشش حفاظتی و ضد حریق (محصول SMF™80) بر روی لایه نهایی لمینت کربن در صورت نیاز

پوشش حفاظتی و ضد حریق (80™SMF)

ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن (PRM400)

پرایمر اپوکسی (240 ™WEP)

چسب اپوکسی لمینیت ERA™ 420) FRP)

لمینیت UCL™) FRP)

در صورت نیاز به اطلاعات ایمنی محصولات لطفا از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید.

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان‌های بتنی با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)

آینن نامه طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطوح خارجی – 2017

آینن نامه طراحی سازه‌های بتنی مسلح با FRP – کانادا

ترمیم بتن مطابق آیین نامه EN 1504 (تشخیص ، طراحی ، اصول و اجرا)

راهنمای ترمیم بتن ACI 546R-04

الزامات برای ارزیابی ، ترمیم ، نوسازی سازه‌های بتنی موجود ACI-562-19

پکیج بروشور و کاتالوگ فنی

برای دریافت پکیج بروشور و کاتالوگ فنی راهکار ارائه شده کلیک نمایید.

سوالات متداول

ترک خوردگی خمشی در تیرها از چه روی می دهد؟

در صورتی که آرماتورهای تیر کافی نباشد تیر دچار ترک خوردگی خمشی می‌شود.

شناخت راهکار مناسب برای ترمیم و مقاوم سازی ترکهای برشی بر چه فاکتورهایی استوار است؟

انتخاب راهکار مناسب جهت ترمیم و مقاوم سازی تیر بتنی ترک خورده با توجه به مواردی همچون سازگاری حرارتی با بتن اصلی، دوام مورد نیاز، شرایط بهره برداری، تاب آوری شیمیایی و الکتریکی محیط پیرامون، خواص انقباضی، ضریب ارتجاعی مصالح و شرایط اجرای راهکار مورد نظر، صورت می‌گیرد.

ناحیه ترک خورده بتنی چگونه پاکسازی می شود؟

با کمک شلنگ فشار هوا سطح از گرد و خاک و ذرات ریز پاکسازی می شود.

برای ترمیم بتن آسیب دیده از چه نوع مصالحی استفاده می شود؟

ملات ترمیم کننده پایه پلیمری بتن PRM 400 برای ترمیم بتن استفاده می شود.