خانهبتن‌های توانمندبتن کنترل شده در برابر انقباض

بتن کنترل شده در برابر انقباض چه کاربردی دارد؟

جلوگیری از ترک خوردگی به دوام بتن کمک می کند، زیرا ترکها باعث نفوذ آب و آلاینده‌ها می‌شوند. استانداردهای ساختمانی موجود محدودیت‌هایی را برای عرض ترک ها بسته به شرایط محیطی که در آن سازه ساخته شده و عمر مفید آن تعیین کردند.
انواع انقباض بتن
مهمترین و شدیدترین انواع انقباض عبارتند از : انقباض شیمیایی، انقباض پلاستیک، انقباض ناشی از خشک شدن، انقباض خود به خودی و انقباض کربناسیون.
در انقباض شیمیایی، محصولات هیدراتاسیون ساخته شده در طول فرآیند هیدراتاسیون حجم کمتری نسبت به حجم کل مواد اولیه جداگانه اشغال می‌کنند. این منجر به کاهش ابعاد کلی المان‌های بتنی می‌شود و تا زمانی که بتن هنوز نرم است ادامه دارد.
انقباض پلاستیک خود را از طریق کاهش حجم ناشی از تبخیر آب نشان می دهد و منجر به تراکم بتن در همه جهات می شود. قسمت عمده انقباض سنین اولیه در صفحه افقی است، عمدتا در جایی که سطح با هوا تماس دارد; این یکی از رایج ترین و مهمترین انواع انقباض است. عوامل موثر بر این نوع انقباض، رطوبت نسبی، دما و بادهای محیطی است. شرایط خشک شدیدتر مقدار انقباض را افزایش می دهد.
انقباض خود به خودی تغییر حجمی است که پس از گیرش اولیه بتن در اثر هیدراسیون رخ می دهد، زیرا این فرآیند نیاز به آب دارد و بنابراین آب آزاد داخلی را کاهش می دهد.
انقباض ناشی از خشک شدن در بتن سخت شده, معمولاً در اثر تبخیر آب از طریق منافذ مویینه موجود در خمیر سیمان هیدراته ایجاد می شود. از دست دادن آب یک فرآیند پیشرونده است که بسته به ابعاد عنصر سازه ای با گذشت زمان پایدارتر می شود.
اقدامات احتمالی شامل کاهش حجم خمیر سیمان و استفاده از افزودنی های کاهش انقباض است.

ویژگی ها


  • روسازی راه ها و فرودگاه ها
  • کف سازی
  • عرشه پل ها
  • پارکینگ ها
  • سازه های آب‌بند

کاربردها


  • نسبت آب به سیمان پایین
  • مقاومت بالا
  • دوام بالا
  • ترک خوردگی کم

مبانی طرح اختلاط


مواد تشکیل دهنده توضیحات نسبت های اختلاط
سنگدانه  

حجم زیادی سنگدانه ها میتواند جمع شدگی بتن را کاهش دهد.

سنگدانه‌ها با هر اندازه قابل استفاده است.
سیمان کم کردن حجم خمیر سیمان می تواند باعث کاهش جمع شدگی بتن شود. حجم خمیر سیمان را تا آنجا که ممکن است با توجه به روش بتن‌ریزی کاهش یابد.
افزودنی معدنی دود سیلیس برای افزایش تراکم، به مخلوط اضافه می‌شود. حداکثر تا 8 درصد

(محصول ™DSP)

آب مصرفی به جهت کاهش انقباض پلاستیک و خشک شدگی بهتر از نسبت آب به سیمان پایین باشد.
در موارد نسبت آب به سیمان کمتر از 0.4 ممکن است بتن دچار انقباض خود به خودی شود.
نسبت آب به سیمان کمتر از 0.45

( 0.45>W/C )

افزودنی شیمیایی – الزامات فوق‌روان‌کننده‌ها بسته به نوع محل بتن‌ریزی و مقاومت اولیه
تعیین می‌گردد.-افزودنی کاهنده انقباض
 – مقدار مصرف ابر روان کننده و فوق روان کننده بین 0.8 تا 1.2 درصد باشد.

(محصول ™HWR و محصول ™MWR)

-منبسط‌کننده و کاهنده جمع‌شدگی بتن (کد™ESC) بین

( 1.5% – 0.5%)

 

الیاف مسلح کننده بتن الیاف پلی پروپیلن PP

الیاف ماکروسنتیک بتن

الیاف فولادی

 مقدار مصرف الیاف پلی پروپیلن PP بین 0.6 تا 1 kg/m³ باشد.

(محصول ™PPF)

مقدار مصرف الیاف ماکروسنتیک بین 4 تا 6 kg/m³ باشد.

(محصول ™MFL)

مقدار مصرف الیاف فولادی بین 20 تا 40 kg/m³ باشد.

(محصول ™STF)

الزامات بتن ریزی و عمل آوری – افزودنی عمل آوری بتن، با تشکیل غشا بر روی سطح بتن از ترک های پلاستیک و
انقباضی بتن جلوگیری می کند.
عمل آوری و تراکم با دقت کافی انجام شود. عمل آوری ثانویه به جهت اطمینان از تراکم با کیفیت سطوح انجام
شود.(محصول ™CUC)

آیین‌نامه‌ها و مراجع

گالری تصاویر

page