در سالهای اخیر در کشورهای صنعتی بخش اعظمی از بودجه های عمرانی صرف تعمیر سازه های بتنی شده است. اگر چه درکشور ایران آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست، اما وجود سازه های بتنی آسیب دیده به ویژه در منطقه حاشیه خلیج فارس و سواحل جنوبی و نیز اجرای عملیات تعمیر سازه های بتنی، گواهی بر تخصیص بودجه های هنگفت در این زمینه می باشد.  این معضل در مورد سازه هایی که در سواحل بندرعباس ساخته شده اند در موارد متعددی مشاهده گردیده است. از سوی  دیگر  مقابله با خوردگی و فساد بتن در مورد تاسیسات احداث شده در داخل آب مربوط به صنایع  نفتی مانند شمعها، سکوهای حفاری و صنایع دریایی مانند اسکله ها بسیار حائز اهمیت است.

سالهاست که در صنعت ساختمان از میلگردهای فولادی برای تسلیح اعضای سازه های بتنی استفاده می شود. بطور کلی فولاد کاربری مناسبی از خود نشان داده اما در شرایط محیطی مهاجم به سبب خوردگی فولاد، زوال سریع سازه، مصیب بار است. در سالهای اخیر استفاده از مصالح جایگزین فولاد، برای بتن تحت شرایط محیطی مهاجم راه مناسبی در حل این معضل شناخته شده است، به طوری که استفاده از مصالح FRP و بویژه آرماتورهای FRP در محیطهای اسیدی، پایایی و دوام خوبی از خود نشان داده اند.
استفاده از مصالح FRP، شامل محافظت سازه ها با استفاده از الیاف FRP راهکار خوبی برای جلوگیری از خوردگی سازه های ساحلی و فراساحلی می‌باشد. این سازه ها عبارتند از:

موج‌شکن‌ شیب دار موج‌شکن‌ها(breakwaters) سازه‌های کنترل موج و رسوب سازه‌های حفاظت از ساحل(shore protection structures) سازه‌های ساحلی (shore structures)
موج‌شکن‌ سنگی سازه‌های دور از ساحل یا فراساحل (offshore structures)
موج‌شکن با آرماتور بتنی سازه‌های نزدیک ساحل(nearshore structures)
موج‌شکن کیسونی سازه‌های رودخانه‌ای (river structures)
موج‌شکن بلوکی
موج‌شکن بلوکی با سلول‌های توخالی
موج‌شکن مجوف
موج‌شکن سپر فولادی
موج‌شکن‌های مرکب
موج‌شکن‌های انعطاف پذیر
موج‌شکن پایه دار
موج‌شکن شناور
موج‌شکن هیدرولیکی
موج‌شکن هوایی
سنگی آب‌شکن‌ها (Groins)
سپری
سپری و شمع
با روکش بتنی تپه‌های ماسه ای (Dikes)
با روکش قیری
سنگریزه ای اسکله‌های عمودی(Jetties)
سپر فولادی
صندوقه‌ای
شمع و عرشه
موج‌شکن دور از ساحل(detached break water)
صلب (بتن درجا) سازه‌های تثبیت شیب(Revetments) سازه‌های کنترل نوار ساحلی
سنگی (Rip Raps)
بلوک‌های بتنی
پوشش آسفالتی
بتنی وزنی دیوار‌های دریایی (Seawalls)
سپر فولادی با مهار عرضی
کیسونی
صندوقه‌ای فلزی
شمع قائم و دیواره
گابیونی
بتنی وزنی دیوارهای ساحلی(Bulkheads)
سپر فولادی با مهار عرضی
کیسونی
صندوقه‌ای فلزی
شمع‌ قائم و دیواره
گابیونی
اسکله بلوک بتنی سازه‌های پهلوگیری کشتی با اسکله‌ها (Piers)
دیوار با مقطع L
صندوقه بتنی
سپر فولادی
شمع و عرشه بتنی
کشتی بند(Dolphin)
پانتون شناور(Floating Dock)
کارگاه صنایع دریایی(Ship Yards) سازه‌ صنایع دریایی
حوض خشک(Dry Docks)
حوضچه‌تر (Wet Dock)
حوضچه شناور(Floating Dry Dock)
سرسره‌ها (Slip ways)
بالابرها(Ship lifts)
جاکت‌ها(Jackets) سکو‌های ثابت(Fixed Offshore Structures)-سازه‌های واقع در آب با عمق متوسط سکوی دریایی سازه‌های دور از ساحل یا فراساحل (offshore structures)
سکو‌های خود بالابر یا جک آپ (Jack ups)
سکوهای وزنی (GBS)
سکو‌های منوپاد و تری‌پاد
سکو‌های شناور سازه‌های واقع در آب عمیق
سکو‌های تطبیقی
سازه‌های مبدل حرارتی در اقیانوس‌ها
سازه‌های ردیابی امواج فضایی
آبگیر‌ها (Intakes) سازه‌های نزدیک ساحل(nearshore structures)
آبریز‌ها (Outfalls)
پایانه شمع و عرشه پایانه‌های دریایی (Off Shore Terminals)
پایانه با سازه جاکت
پایانه شناور
سازه ارتباطی پایانه به ساحل(معمولا شمع و عرشه بتنی)
توربین‌های دریایی(Offshore Turbines)
پایه کیسونی پل‌های دریایی
پایه شمعی با قطر بالا
پایه فولادی حفاری یا کوبیده شده
پایه‌های بتنی با قطر بالا
سد‌های صندوقه‌ای(Cofferdams)
مقطع مرکب پیش‌ساخته تونل‌های دریایی(Underwater Tubes)
مقطع بتنی پیش تنیده پیش‌ساخته
طوفان بند‌ها(Storm Suge Barriers)
لوله گذاری در دریا
آب‌بند‌ها (Locks) سازه‌های رودخانه‌ای (river structures)
5/5 - (1 امتیاز)